Köpvillkor

Swedish customers only! International customers, see the Terms & Conditions here!

Allmänna villkor:
 • Lägsta orderbelopp exklusive fraktkostnad framgår i varukorgen.
 • Vi tillåter i normala fall endast beställningar från personer i myndig ålder 18 år och uppåt. Om det uppdagas att ett köp genomförs i strid med detta villkor, så förbehåller vi oss rätten att avbryta köpet utan föregående varning.
 • Utförd beställning är bindande och du som kund är således skyldig att erlägga betalning för din order. Om du ångrar ditt köp, så bör du kontakta oss snarast.
 • Du som kund är skyldig att lämna korrekta uppgifter för att vi ska kunna genomföra din beställning. Armsport Sverige AB kan aldrig hållas ansvarigt för att kund lämnat felaktiga uppgifter.
 • Vi polisanmäler eventuella bedrägerier eller försök till bedrägerier.
 • Armsport Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst neka beställningar från kunder.
 • Armsport Sverige AB förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla en beställning om det finns misstanke om brottslighet eller oriktigt förfarande.
Personuppgifter:
Genom att godkänna våra villkor så intygar du att du är införstådd med och godkänner att:
 • Armsport Sverige AB får spara de uppgifter som du angett i samband med beställningen.
 • Uppgifterna sparas av administrativa skäl och används för att genomföra din beställning samt för att förenkla hanteringen vid eventuellt kommande beställningar.
 • Uppgifterna sparas för att kunna upprätthålla de åtaganden som ställs på företaget enligt Konsumentköplagen samt Lagen om distansavtal.
Armsport Sverige AB förbinder sig i och med dessa villkor att uppgifterna sparas på ett säkert sätt och att dessa uppgifter aldrig kommer att delas med tredje part.
Information om ångerrätt enligt Lagen om distansavtal (gäller endast privatpersoner):
 • Du som köpare äger rätt att från dagen efter att beställningen/produkten mottagits, ångra ditt köp inom 14 dagar.
 • Du som köpare är skyldig att stå för kostnaden för returfrakten.
 • För att utnyttja din ångerrätt enligt Lagen om distansavtal, så krävs det att du kontaktar oss INNAN du skickar tillbaka produkten/-erna. Kontakta oss då via uppgifterna här: Reklamation & Ångerrätt för att ångra ditt köp.
 • Utnyttjande av ångerrätten kan endast ske om varan är oanvänd, i obruten förpackning samt är oskadad. Ångerrätten gäller ej en vara vars förpackning är bruten/öppnad, då den av hygieniska skäl inte kan säljas vidare.
 • Återbetalning av inskickad produkt, sker efter kontroll av densamma. Om produkten är i samma skick som vid köpets genomförande, så sker återbetalning till köparens bankkonto inom 14 dagar.
 • Ångerrätten enligt ovanstående lag, gäller ej beställningar med ett ordervärde under 400kr, vilket också framgår i ovannämnda lag.
Reklamation & Garanti:
 1. Som standard så lämnar vi ingen produktgaranti på våra produkter, utan hänvisar istället till den lagstadgade reklamationsrätten (se punkt 3 nedan). UNDANTAGET är våra produkter märkta med ett emblem innehållande garantitid (se punkt 2 nedan).
 2. PRODUKTER MÄRKTA ”X-ÅRS GARANTI”: Alla produkter som tydligt är märkta med ett emblem med garantitid på butikssidan, har angiven garantitid från inköpsdatumet. Detta gäller också enskilda produkter som ingår som en del i ett paket. Produktgarantin gäller ENDAST fel som påverkar funktionen av produkten och EJ kosmetiska fel (exempelvis skador i ytskiktet, repor osv). Garantin omfattar endast funktionsfel som INTE är orsakade av FELAKTIG ANVÄNDNING, VÅRDSLÖSHET, NORMAL FÖRSLITNING eller UNDERLÅTENHET ATT UNDERHÅLLA PRODUKTEN (exempelvis att UNDERLÅTA att smörja roterande delar enligt rekommendation i produktbeskrivningen eller i produktmanualen). Garantin omfattar fel som antingen fanns på produkten VID KÖPET eller som uppstått EFTER KÖPET. Garantin innebär att en ny ersättningsprodukt skickas ut kostnadsfritt till dig som kund. Om vi behöver få in den defekta produkten, så ersätter vi dig för fraktkostnaden.
  För att åberopa garantin, så kontaktar du oss via sidan: Reklamation & Ångerrätt och anger ditt ordernummer, vilken produkt det avser, en tydlig felbeskrivning samt bifogar bilder på den felaktiga produkten.
 3. Vid eventuella fel på en produkt så tillämpar vi Konsumentköplagens reklamationsrätt som gäller i 3 år från köpets genomförande. Konsumentköplagen hittar du här: Konsumentköplagen
 4. Om en produkt är trasig vid mottagande och felet är ursprungligt och inte beror på en transportskada så ska du kontakta oss INNAN du skickar tillbaka produkten. Detsamma gäller om en produkt går sönder efter mottagandet och felet inte beror på felaktig användning. Kontakta oss då via uppgifterna här: Reklamation & Ångerrätt för att reklamera den felaktiga produkten.
 5. Om en reklamerad vara visar sig ha ett fel som är orsakat av felaktig användning eller skada genom yttre våld, så kommer du som kund att debiteras en felsöknings- och hanteringsavgift om minst 495 SEK.
 6. Läs gärna igenom Konsumentverkets guide för reklamationsärenden som du hittar här: Reklamera fel på vara eller tjänst. Du hittar ytterligare information här: Hallå Konsument – Konsumentköplagen.
 7. Vi följer alltid gällande lagar och regler för reklamationsrätten och vi följer såklart ARN:s rekommendationer vid en eventuell tvist.
 8. Om du inte är nöjd med vår service eller hur vi hanterat ett reklamationsärende, så kan du klaga hos ARN. Det kan du göra på ARN:s webbplats.
 9. Transportskador skall ALLTID reklameras till det fraktföretag som levererat försändelsen, vilket framgår på fraktetiketten.
Leveransvillkor:
 • Hanteringstid: Vi skickar normalt beställningar inom 1-2 dagar på helgfria vardagar (måndag – fredag). Det innebär att om du lägger en beställning under en helgdag, så skickas din beställning först under nästkommande vardag.
 • Leveranstid: 2-5 arbetsdagar inom Sverige, beroende på var du bor.
 • UNDANTAG: Vid hög belastning, så kan hanterings- & leveranstiden fördröjas utöver det som anges ovan. Detta gäller även under semesterperioden (Juni – Augusti) samt under perioder i samband med Jul & Nyår. Under semesterperioden (Juni – Augusti) så skickar vi endast beställningar 1-2 gånger per vecka, det innebär att leveranstiden kan bli längre än vanligt.
 • Transportskador rapporteras direkt till oss. Kontakta oss och bifoga tydliga fotografier som uppvisar hela försändelsen samt de skador som finns på emballage och eventuellt på innehållet.
 • Armsport Sverige AB kan aldrig hållas ansvarigt för eventuella leveransförseningar. Kontakta fraktföretaget för frågor om försenad leverans. Om du inte får hjälp, kontakta då oss för assistans.
Priser, moms & Fraktkostnader:
 • Moms tillkommer med för närvarande 25% för kunder inom Sverige & EU. Priserna i butiken ska i normala fall visa priserna inklusive moms. Om butikssystemet av någon anledning inte kan lokalisera kundens plats, så kan priserna felaktigt visas utan moms. Detta kan också inträffa om kunden t ex befinner sig utomlands och besöker butiken. Detta korrigeras dock alltid i kassan efter att kunden fyllt i sina adressuppgifter.
 • När kund fyllt i sina adressuppgifter korrekt i kassan, så visas alltid priserna med korrekt momsbelopp inkluderat och det totala beloppet visas inkl. moms och ev. fraktkostnader.
 • Fraktkostnad framgår i kassan och varierar beroende på vilka produkter du beställt, mått samt vikt på försändelsen/erna och till vilket land de ska skickas.
 • Vi reserverar oss alltid för eventuella felaktigheter i de priser som visas och det slutliga priset för beställningen kan komma att justeras om det felaktiga priset kraftigt avviker från det korrekta priset. Vi gör såklart allt vi kan för att alltid visa korrekta priser.
* VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA FELSKRIVNINGAR OCH FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA OVANSTÅENDE VILLKOR UTAN FÖREGÅENDE AVISERING *