Återbetalnings- & Returpolicy

Information om ångerrätt enligt Lagen om distansavtal (gäller endast privatpersoner)
 • Du som köpare äger rätt att från dagen efter att produkten mottagits, ångra ditt köp inom 14 dagar.
 • Du som köpare är skyldig att stå för alla kostnader för att returnera produkten.
 • För att utnyttja din ångerrätt enligt Lagen om distansavtal, så krävs det att du kontaktar oss INNAN du skickar tillbaka produkten. Kontakta oss då via uppgifterna här: Reklamation & Ångerrätt för att ångra ditt köp.
 • Utnyttjande av ångerrätten kan endast ske om produkten är oanvänd, i obruten förpackning samt är oskadad. Ångerrätten gäller ej en produkten vars förpackning är bruten/öppnad, då den av hygieniska skäl inte kan säljas vidare.
 • Återbetalning för en returnerad produkt, sker efter att vi mottagit produkten och efter kontroll av densamma. Om produkten befinns vara i samma skick som vid köpets genomförande, så sker återbetalning via den betalningsmetod som användes vid köpet inom 14 dagar. Skulle produkten INTE befinnas vara i samma skick som vid köpets genomförande, så sker EJ någon återbetalning. Om du önskar få produkten returnerad till dig, så är du skyldig att stå för de kostnader detta medför, vilket vi informerar om i samband med vårt beslut om att avslå returen. Önskar du ej få produkten returnerad, så övergår den i vår ägo utan att någon återbetalning sker.
 • Ångerrätten enligt Lagen om distansavtal, gäller ej beställningar med ett beställningsvärde under 400kr, vilket också framgår i nämnda lag.
Reklamation & Garanti
 1. Som standard så lämnar vi ingen produktgaranti på våra produkter, utan hänvisar istället till den lagstadgade reklamationsrätten (se punkt 3 nedan). UNDANTAGET är våra produkter märkta med ett emblem innehållande garantitid (se punkt 2 nedan).
 2. PRODUKTER MÄRKTA ”X-ÅRS GARANTI”: Alla produkter som tydligt är märkta med ett emblem med garanti-period på butikssidan, har den angivna garanti-perioden från inköpsdatumet. Detta gäller också enskilda produkter som ingår som en del i ett paket.
 3. Produktgarantin gäller ENDAST fel som påverkar funktionen av produkten och som antingen fanns på produkten VID KÖPET eller som uppstått EFTER KÖPET med följande undantag:
  • Garantin gäller EJ kosmetiska fel (exempelvis skador i ytskiktet, repor osv så länge de inte påverkar funktionen).
  • Garantin gäller EJ fel som är orsakade av FELAKTIG ANVÄNDNING, VÅRDSLÖSHET, OLYCKSHÄNDELSER (ex. tappat produkten, tappat något på produkten eller slagit produkten mot något annat föremål som skadat den) eller UNDERLÅTENHET ATT UNDERHÅLLA PRODUKTEN (exempelvis att UNDERLÅTA att smörja roterande delar enligt rekommendation i produktbeskrivningen eller i produktmanualen).
  • Garantin gäller EJ vid stöld eller förlust av produkten.
 4. Garantin innebär att en ny ersättningsprodukt skickas ut kostnadsfritt till dig som kund. Om vi behöver få in den defekta produkten, så ersätter vi dig för fraktkostnaden.
  För att åberopa garantin, så kontaktar du oss via sidan: Reklamation & Ångerrätt och anger ditt ordernummer, vilken produkt det avser, en tydlig felbeskrivning samt bifogar bilder på den felaktiga produkten.
 5. Vid eventuella fel på en produkt som inte omfattas av garanti, så tillämpar vi Konsumentköplagens reklamationsrätt som gäller i 3 år från köpets genomförande. Konsumentköplagen hittar du här: Konsumentköplagen
 6. Om en produkt är trasig vid mottagande och felet är ursprungligt och inte beror på en transportskada så ska du kontakta oss INNAN du skickar tillbaka produkten. Detsamma gäller om en produkt går sönder efter mottagandet och felet inte beror på felaktig användning. Kontakta oss då via uppgifterna här: Reklamation & Ångerrätt för att reklamera den felaktiga produkten.
 7. Om en reklamerad vara visar sig ha ett fel som är orsakat av felaktig användning eller skada genom yttre våld, så kommer du som kund att debiteras en felsöknings- och hanteringsavgift om 495 SEK.
 8. Läs gärna igenom Konsumentverkets guide för reklamationsärenden som du hittar här: Reklamera fel på vara eller tjänst. Du hittar ytterligare information här: Hallå Konsument – Konsumentköplagen.
 9. Vi följer alltid gällande lagar och regler för reklamationsrätten och vi följer såklart ARN:s rekommendationer vid en eventuell tvist.
 10. Om du inte är nöjd med vår service eller hur vi hanterat ett reklamationsärende, så kan du klaga hos ARN. Det kan du göra på ARN:s webbplats.
 11. Transportskador skall i första hand reklameras till det fraktföretag som levererat försändelsen, vilket framgår av fraktetiketten. Om du inte erhåller hjälp via fraktföretaget, så kan du kontakta oss och glöm inte att bifoga tydliga bilder som uppvisar hela försändelsen samt de skador som finns på emballage och eventuellt på innehållet.