Köpvillkor

Swedish customers only!
EU-customers, see the Terms & Conditions here!
International customers, see the Terms & Conditions here!

Allmänna villkor
 • Lägsta beställningsbelopp exklusive fraktkostnad framgår i varukorgen.
 • Vi tillåter i normala fall endast beställningar från personer i myndig ålder 18 år och uppåt. Om det uppdagas att ett köp genomförs i strid med detta villkor, så förbehåller vi oss rätten att avbryta köpet utan föregående varning.
 • En genomförd beställning är bindande och du som kund är således skyldig att erlägga full betalning. Om du ångrar ditt köp, så bör du kontakta oss snarast.
 • Du som kund är skyldig att lämna korrekta uppgifter för att vi ska kunna genomföra din beställning. Armsport Sverige AB kan aldrig hållas ansvarigt för att kund lämnat felaktiga uppgifter.
 • Vi polisanmäler eventuella bedrägerier eller försök till bedrägerier.
 • Armsport Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst neka beställningar från kunder.
 • Armsport Sverige AB förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla en beställning om det finns misstanke om brottslighet eller oriktigt förfarande.
 • När du genomför ett köp hos oss så bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor. Din bekräftelse sker när du markerat rutan ”Jag har läst och godkänner butikens villkor” i kassan.
Personuppgifter
Genom att godkänna våra villkor så intygar du att du är införstådd med och godkänner att:
 • Armsport Sverige AB tillåts samla in dina personuppgifter som du anger i samband med beställningen.
 • Armsport Sverige AB tillåts behandla dina personuppgifter för att kunna behandla & hantera din beställning.
 • Armsport Sverige AB tillåts spara dina personuppgifter för att kunna upprätthålla de åtaganden som ställs på företaget i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning såsom Konsumentköplagen och Lagen om distansavtal samt för att förenkla hanteringen vid eventuella kommande beställningar.
Armsport Sverige AB förbinder sig i och med dessa villkor att uppgifterna sparas på ett säkert sätt och att dessa uppgifter aldrig kommer att delas med tredje part.
Information om ångerrätt enligt Lagen om distansavtal (gäller endast privatpersoner)
 • Du som köpare äger rätt att från dagen efter att produkten mottagits, ångra ditt köp inom 14 dagar.
 • Du som köpare är skyldig att stå för alla kostnader för att returnera produkten.
 • För att utnyttja din ångerrätt enligt Lagen om distansavtal, så krävs det att du kontaktar oss INNAN du skickar tillbaka produkten. Kontakta oss då via uppgifterna här: Reklamation & Ångerrätt för att ångra ditt köp.
 • Utnyttjande av ångerrätten kan endast ske om produkten är oanvänd, i obruten förpackning samt är oskadad. Ångerrätten gäller ej en produkten vars förpackning är bruten/öppnad, då den av hygieniska skäl inte kan säljas vidare.
 • Återbetalning för en returnerad produkt, sker efter att vi mottagit produkten och efter kontroll av densamma. Om produkten befinns vara i samma skick som vid köpets genomförande, så sker återbetalning via den betalningsmetod som användes vid köpet inom 14 dagar. Skulle produkten INTE befinnas vara i samma skick som vid köpets genomförande, så sker EJ någon återbetalning. Om du önskar få produkten returnerad till dig, så är du skyldig att stå för de kostnader detta medför, vilket vi informerar om i samband med vårt beslut om att avslå returen. Önskar du ej få produkten returnerad, så övergår den i vår ägo utan att någon återbetalning sker.
 • Ångerrätten enligt Lagen om distansavtal, gäller ej beställningar med ett beställningsvärde under 400kr, vilket också framgår i nämnda lag.
Reklamation & Garanti
 1. Som standard så lämnar vi ingen produktgaranti på våra produkter, utan hänvisar istället till den lagstadgade reklamationsrätten (se punkt 3 nedan). UNDANTAGET är våra produkter märkta med ett emblem innehållande garantitid (se punkt 2 nedan).
 2. PRODUKTER MÄRKTA ”X-ÅRS GARANTI”: Alla produkter som tydligt är märkta med ett emblem med garanti-period på butikssidan, har den angivna garanti-perioden från inköpsdatumet. Detta gäller också enskilda produkter som ingår som en del i ett paket.
 3. Produktgarantin gäller ENDAST fel som påverkar funktionen av produkten och som antingen fanns på produkten VID KÖPET eller som uppstått EFTER KÖPET med följande undantag:
  • Garantin gäller EJ kosmetiska fel (exempelvis skador i ytskiktet, repor osv så länge de inte påverkar funktionen).
  • Garantin gäller EJ fel som är orsakade av FELAKTIG ANVÄNDNING, VÅRDSLÖSHET, OLYCKSHÄNDELSER (ex. tappat produkten, tappat något på produkten eller slagit produkten mot något annat föremål som skadat den) eller UNDERLÅTENHET ATT UNDERHÅLLA PRODUKTEN (exempelvis att UNDERLÅTA att smörja roterande delar enligt rekommendation i produktbeskrivningen eller i produktmanualen).
  • Garantin gäller EJ vid stöld eller förlust av produkten.
 4. Garantin innebär att en ny ersättningsprodukt skickas ut kostnadsfritt till dig som kund. Om vi behöver få in den defekta produkten, så ersätter vi dig för fraktkostnaden.
  För att åberopa garantin, så kontaktar du oss via sidan: Reklamation & Ångerrätt och anger ditt ordernummer, vilken produkt det avser, en tydlig felbeskrivning samt bifogar bilder på den felaktiga produkten.
 5. Vid eventuella fel på en produkt som inte omfattas av garanti, så tillämpar vi Konsumentköplagens reklamationsrätt som gäller i 3 år från köpets genomförande. Konsumentköplagen hittar du här: Konsumentköplagen
 6. Om en produkt är trasig vid mottagande och felet är ursprungligt och inte beror på en transportskada så ska du kontakta oss INNAN du skickar tillbaka produkten. Detsamma gäller om en produkt går sönder efter mottagandet och felet inte beror på felaktig användning. Kontakta oss då via uppgifterna här: Reklamation & Ångerrätt för att reklamera den felaktiga produkten.
 7. Om en reklamerad vara visar sig ha ett fel som är orsakat av felaktig användning eller skada genom yttre våld, så kommer du som kund att debiteras en felsöknings- och hanteringsavgift om 495 SEK.
 8. Läs gärna igenom Konsumentverkets guide för reklamationsärenden som du hittar här: Reklamera fel på vara eller tjänst. Du hittar ytterligare information här: Hallå Konsument – Konsumentköplagen.
 9. Vi följer alltid gällande lagar och regler för reklamationsrätten och vi följer såklart ARN:s rekommendationer vid en eventuell tvist.
 10. Om du inte är nöjd med vår service eller hur vi hanterat ett reklamationsärende, så kan du klaga hos ARN. Det kan du göra på ARN:s webbplats.
 11. Transportskador skall i första hand reklameras till det fraktföretag som levererat försändelsen, vilket framgår av fraktetiketten. Om du inte erhåller hjälp via fraktföretaget, så kan du kontakta oss och glöm inte att bifoga tydliga bilder som uppvisar hela försändelsen samt de skador som finns på emballage och eventuellt på innehållet.
Leveransvillkor
 • Hanteringstid: Vi hanterar normalt beställningar inom 1-3 dagar på helgfria vardagar (måndag – fredag). Det innebär att om du lägger en beställning under en helgdag, så hanteras din beställning som tidigast under nästkommande vardag.
 • UNDANTAG: Vid hög belastning, så kan hanteringstiden fördröjas utöver det som anges ovan. Detta gäller även under semesterperioden (Juni – Augusti) samt under perioder i samband med Jul & Nyår. Under semesterperioden (Juni – Augusti) så skickar vi endast beställningar 1-2 gånger per vecka, det innebär att hanteringstiden kan bli längre än vanligt.
 • Leveranstid (beräknas från när beställningen är färdigbehandlad): Inom Sverige: 2-7 dagar. Inom EU: 1-5 veckor. Övriga världen: 2-8 veckor (med vissa undantag).
 • UNDANTAG: Leveranstiden avgörs av fraktföretaget och eventuella avvikelser från den uppskattade leveranstiden ovan står utom vår kontroll. Vi kan aldrig hållas ansvariga för fördröjningar i leveranstiden och hänvisar alla frågor eller klagomål kring leveranstiden till berört fraktföretag. Vilket fraktföretag som används framgår av orderbekräftelsen som skickas ut när beställningen är färdigbehandlad. Kontakta fraktföretaget för eventuella frågor om försenad leverans. Om du inte får hjälp, kontakta då oss för vidare hjälp.
 • Transportskador skall i första hand reklameras till det fraktföretag som levererat försändelsen, vilket framgår av fraktetiketten. Om du inte erhåller hjälp via fraktföretaget, så kan du kontakta oss och glöm inte att bifoga tydliga bilder som uppvisar hela försändelsen samt de skador som finns på emballage och eventuellt på innehållet.
Priser, Moms, Tullavgifter & Fraktkostnader
 • Alla priser visas inklusive 25% moms.
 • Alla köp genomförs i svensk valuta (SEK). Valutakonverteraren är endast tillgänglig som information för utländska kunder!
 • Moms tillämpas för närvarande med 25% för kunder från länder som ingår i den Europeiska Unionen (EU).
 • Om du handlar från ett land UTANFÖR EU (t.ex. kunder från USA, Kanada, Australien m fl) så kommer du INTE att debiteras någon moms vid köpet. Beroende på lagar & bestämmelser i ditt land och om ditt land tillämpar moms på produkter så kan du EVENTUELLT bli tvungen att betala moms när du tar emot din försändelse! Observera att i vissa fall tillkommer också en Tullavgift beroende på tullbestämmelserna i ditt land. Ansvaret för dessa EVENTUELLA avgifter vilar på dig som kund. Armsport Sverige AB ansvarar aldrig för sådana kostnader.
  OBS! Dessa avgifter härrör INTE från butiken. Frågor om dessa avgifter? Kontakta Tull- eller Skattemyndigheten i ditt land.
 • Fraktkostnad framgår i kassan och beräknas utifrån vilka produkter du vill beställa, mått, vikt samt leveransadress. Om moms tillämpas på ditt köp gäller detta också fraktkostnaden.
 • Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i de priser som visas och totalsumman för beställningen kan komma att justeras om det felaktiga priset kraftigt avviker från det korrekta priset, detta gäller även fraktkostnader. Vi gör såklart allt vi kan för att alltid visa korrekta prisuppgifter.
Betalningsmetoder
 • För närvarande använder vi följande betalningsmetoder i butiken: KLARNA & PAYPAL
* VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA FELSKRIVNINGAR OCH FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA OVANSTÅENDE VILLKOR UTAN FÖREGÅENDE AVISERING *