Köpvillkor

Swedish customers only!
EU-customers, see the Terms & Conditions here!
International customers, see the Terms & Conditions here!

Allmänna villkor
 • Lägsta beställningsbelopp exklusive fraktkostnad framgår i varukorgen.
 • Vi tillåter i normala fall endast beställningar från personer i myndig ålder 18 år och uppåt. Om det uppdagas att ett köp genomförs i strid med detta villkor, så förbehåller vi oss rätten att avbryta köpet utan föregående varning.
 • En genomförd beställning är bindande och du som kund är således skyldig att erlägga full betalning. Om du ångrar ditt köp, så bör du kontakta oss snarast.
 • Du som kund är skyldig att lämna korrekta uppgifter för att vi ska kunna genomföra din beställning. Armsport Sverige AB kan aldrig hållas ansvarigt för att kund lämnat felaktiga uppgifter.
 • Vi polisanmäler eventuella bedrägerier eller försök till bedrägerier.
 • Armsport Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst neka beställningar från kunder.
 • Armsport Sverige AB förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla en beställning om det finns misstanke om brottslighet eller oriktigt förfarande.
 • Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i de priser som visas och totalsumman för beställningen kan komma att justeras om det felaktiga priset kraftigt avviker från det korrekta priset, detta gäller även fraktkostnader. Vi gör såklart allt vi kan för att alltid visa korrekta prisuppgifter.
 • När du genomför ett köp hos oss så bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor. Din bekräftelse sker när du markerat rutan “Jag har läst och godkänner butikens villkor” i kassan.
Personuppgifter
 • Genom att godkänna våra villkor så intygar du att du är införstådd med och godkänner att:
  • Armsport Sverige AB tillåts samla in dina personuppgifter som du anger i samband med beställningen.
  • Armsport Sverige AB tillåts behandla dina personuppgifter för att kunna behandla & hantera din beställning.
  • Armsport Sverige AB tillåts spara dina personuppgifter för att kunna upprätthålla de åtaganden som ställs på företaget i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning såsom Konsumentköplagen och Lagen om distansavtal samt för att förenkla hanteringen vid eventuella kommande beställningar.
 • Armsport Sverige AB förbinder sig i och med dessa villkor att uppgifterna sparas på ett säkert sätt och att dessa uppgifter aldrig kommer att delas med tredje part.
Information om ångerrätt enligt Lagen om distansavtal (gäller endast privatpersoner)
 • Du som köpare äger rätt att från dagen efter att produkten mottagits, ångra ditt köp inom 14 dagar.
 • Utnyttjande av ångerrätten kan endast ske om produkten är oanvänd, i obruten förpackning samt är oskadad.
 • Ångerrätten gäller EJ en produkt vars förpackning är plomberad och där förpackningen är bruten/öppnad, då den av hygieniska skäl inte kan säljas vidare.
 • Ångerrätten gäller EJ KLÄDER (T-shirtar och andra tygprodukter), då de av hygieniska skäl inte kan säljas vidare och då vi saknar resurser för att återställa provade kläder till nyskick.
 • Du som köpare är skyldig att stå för alla kostnader för att returnera produkten.
 • Återbetalning för en returnerad produkt, sker efter att vi mottagit produkten och efter kontroll av densamma. Om produkten befinns vara i samma skick som vid köpets genomförande, så sker återbetalning via den betalningsmetod som användes vid köpet inom 14 dagar. Skulle produkten INTE befinnas vara i samma skick som vid köpets genomförande, så sker EJ någon återbetalning. Om du önskar få produkten returnerad till dig, så är du skyldig att stå för de kostnader detta medför, vilket vi informerar om i samband med vårt beslut om att avslå returen. Önskar du ej få produkten returnerad, så övergår den i vår ägo utan att någon återbetalning sker.
 • Ångerrätten enligt Lagen om distansavtal, gäller ej beställningar med ett beställningsvärde under 400kr.
 • För att utnyttja din ångerrätt enligt Lagen om distansavtal, så krävs det att du kontaktar oss INNAN du skickar tillbaka produkten. Kontakta oss här för att ångra ditt köp.
Garanti
 1. Som standard så lämnar vi ingen produktgaranti på våra produkter, utan hänvisar istället till den lagstadgade reklamationsrätten (se punkt 3 nedan). UNDANTAGET är våra produkter märkta med ett emblem innehållande garantitid (se punkt 2 nedan).
 2. PRODUKTER MÄRKTA “X-ÅRS GARANTI”: Alla produkter som tydligt är märkta med ett emblem med garanti-period på butikssidan, har den angivna garanti-perioden från inköpsdatumet. Detta gäller också enskilda produkter som ingår som en del i ett paket.
 3. Produktgarantin gäller ENDAST fel som påverkar funktionen av produkten och som antingen fanns på produkten VID KÖPET eller som uppstått EFTER KÖPET med de undantag som anges nedan.
 4. Undantag:
  • Garantin gäller EJ kosmetiska fel (exempelvis skador i ytskiktet, repor osv så länge de inte påverkar funktionen).
  • Garantin gäller EJ fel som är orsakade av FELAKTIG ANVÄNDNING, VÅRDSLÖSHET, OLYCKSHÄNDELSER (ex. tappat produkten, tappat något på produkten eller slagit produkten mot något annat föremål som skadat den) eller UNDERLÅTENHET ATT UNDERHÅLLA PRODUKTEN (exempelvis att UNDERLÅTA att smörja roterande delar enligt rekommendation i produktbeskrivningen eller i produktmanualen).
  • Garantin gäller EJ vid stöld eller förlust av produkten.
  • Garantin gäller EJ transportskador, se Leveransvillkor för ytterligare information.
 5. För att åberopa garantin, så kontaktar du oss här och anger ditt ordernummer, vilken produkt det avser, en tydlig felbeskrivning samt bifogar bilder på den felaktiga produkten.
 6. Vi kan komma att kräva att du skickar produkten till oss för undersökning. Om garantianspråket godkänns efter vår undersökning, så kommer vi att ersätta dig för fraktkostnaden.
 7. Om garantianspråket godkänns så skickar vi en ny ersättningsprodukt till dig helt utan kostnad. Om vi behöver den trasiga produkten skickad till oss, så kommer vi att ersätta dig för fraktkostnaden.
 8. Om garantianspråket avvisas på grund av att den felaktiga produkten fastställs ha gått sönder på grund av något av undantagen som anges ovan, kommer vi att informera dig om vårt beslut och orsaken bakom det.
 9. Om du skickat produkten till oss och garantianspråket avvisas på grund av att den felaktiga produkten fastställs ha gått sönder på grund av något av undantagen som anges ovan, så blir du skyldig att betala en hanteringsavgift på 500 SEK.
Reklamation
 1. Vid eventuella fel på en produkt som inte omfattas av garanti, så tillämpar vi Konsumentköplagens reklamationsrätt som gäller i 3 år från köpets genomförande. Konsumentköplagen hittar du här: Konsumentköplagen
 2. Om en produkt är trasig vid mottagande och felet är ursprungligt och inte beror på en transportskada så ska du kontakta oss INNAN du skickar tillbaka produkten. Detsamma gäller om en produkt går sönder efter mottagandet och felet inte beror på felaktig användning eller normalt slitage. För att åberopa reklamationsrätten, så kontaktar du oss här och anger ditt ordernummer, vilken produkt det avser, en tydlig felbeskrivning samt bifogar bilder på den felaktiga produkten.
 3. Reklamation kan EJ göras pga fel storlek på kläder (T-shirts och andra tygprodukter). Det åligger dig som kund att kontrollera storlekstabeller och mått INNAN köpets genomförande.
 4. Om en reklamerad vara visar sig ha ett fel som är orsakat av felaktig användning, skada genom yttre våld eller normalt slitage, så kommer du som kund att debiteras en felsöknings- och hanteringsavgift om 500 SEK.
 5. Läs gärna igenom Konsumentverkets guide för reklamationsärenden som du hittar här: Reklamera fel på vara eller tjänst. Du hittar ytterligare information här: Hallå Konsument – Konsumentköplagen.
 6. Vi följer alltid gällande lagar och regler för reklamationsrätten och vi följer såklart ARN:s rekommendationer vid en eventuell tvist.
 7. Om du inte är nöjd med vår service eller hur vi hanterat ett reklamationsärende, så kan du klaga hos ARN. Det kan du göra på ARN:s webbplats.
 8. Transportskador omfattas inte av reklamationsrätten, se Leveransvillkor för ytterligare information.
Leveransvillkor
 • Hanterings- och behandlingstid: Vi hanterar normalt beställningar inom 1-3 dagar på helgfria vardagar (måndag – fredag). Det innebär att om du lägger en beställning under en helgdag, så behandlas din beställning som tidigast under nästkommande vardag.
  • Undantag: Vid hög belastning, så kan hanteringstiden fördröjas utöver det som anges ovan. Detta gäller även under semesterperioden (Juni – Augusti) samt under perioder i samband med Jul & Nyår. Under semesterperioden (Juni – Augusti) så skickar vi endast beställningar 1-2 gånger per vecka, det innebär att hanteringstiden kan bli längre än vanligt.
 • Leveranstid (beräknas från när beställningen är färdigbehandlad): Inom Sverige: 2-7 dagar | Inom EU: 1-4 veckor | Övriga världen: 2-12 veckor
  • Undantag: Leveranstiden beror av fraktföretagets rutiner och eventuella avvikelser från den uppskattade leveranstiden ovan står utom vår kontroll. Vi kan aldrig hållas ansvariga för fördröjningar i leveranstiden och hänvisar alla frågor eller klagomål kring leveranstiden till berört fraktföretag. Vilket fraktföretag som används framgår av orderbekräftelsen som skickas ut när beställningen är färdigbehandlad. Kontakta fraktföretaget för eventuella frågor om försenad leverans. Om du inte får hjälp, kontaktar du oss här för vidare hjälp.
 • Transportskador skall i första hand anmälas till det fraktföretag som levererat försändelsen, vilket framgår av fraktetiketten. Om du inte erhåller hjälp via fraktföretaget, så kontaktar du oss här och bifogar tydliga bilder som uppvisar hela försändelsen samt de skador som finns på emballage och eventuellt på innehållet.
 • Outhämtad försändelse/Felaktig retur: Du som kund ansvarar för att hämta ut försändelsen inom den liggetid som anges av fraktföretaget. Du som kund ansvarar för alla kostnader som uppstår genom underlåtelse att hämta ut försändelsen inom liggetiden. Detta gäller också om du på annat sätt förorsakar att försändelsen returneras, t ex genom att ange felaktiga adressuppgifter vid beställningen. Om en försändelse returneras till oss kan anses vara en felaktig retur i enlighet med dessa villkor, så debiteras du som kund en hanteringsavgift om 199kr i tillägg till den fraktkostnad som returen medför. Fraktkostnaden motsvarar samma kostnad som du betalade vid beställningen. När vi mottagit försändelsen och genomfört en undersökning av innehållet så kommer vi att återbetala kostnaden för beställningen med avdrag för hanteringavgiften och fraktkostnaden. Om hanteringsavgiften och fraktkostnaden motsvarar den totala kostnaden för beställningen eller överstiger densamma, så sker ingen återbetalning. Du som kund debiteras inte för eventuellt överstigande beloppet.
Priser, Moms, Tullavgifter & Fraktkostnader
 • Alla priser visas inklusive 25% moms.
 • Alla köp genomförs i svensk valuta (SEK). Valutakonverteraren är endast tillgänglig som information för utländska kunder!
 • Moms tillämpas för närvarande med 25% för kunder från länder som ingår i den Europeiska Unionen (EU).
 • Om du handlar från ett land UTANFÖR EU (t.ex. kunder från USA, Kanada, Australien m fl) så kommer du INTE att debiteras någon moms vid köpet. Beroende på lagar & bestämmelser i ditt land och om ditt land tillämpar moms på produkter så kan du EVENTUELLT bli tvungen att betala moms när du tar emot din försändelse! Observera att i vissa fall tillkommer också en Tullavgift beroende på tullbestämmelserna i ditt land. Ansvaret för dessa EVENTUELLA avgifter vilar på dig som kund. Armsport Sverige AB ansvarar aldrig för sådana kostnader.
  OBS! Dessa avgifter härrör INTE från butiken. Frågor om dessa avgifter? Kontakta Tull- eller Skattemyndigheten i ditt land.
 • Fraktkostnad framgår i kassan och beräknas utifrån vilka produkter du vill beställa, mått, vikt samt leveransadress. Om moms tillämpas på ditt köp gäller detta också fraktkostnaden.
 • Handlar du från ett land utanför EU, så kräver vi vid vissa tillfällen att du lämnar kompletterande uppgifter i samband med köpet, t ex personnummer. Detta är ett krav från vår sida, för att frakten ska bli så smidig som möjligt och för att undvika förseningar i tullhanteringen när försändelsen anländer till ditt land. Genom att handla hos oss, så accepterar du också detta krav. Om du trots detta underlåter från att lämna dessa uppgifter, så sker detta på egen risk och sådan underlåtelse kan medföra förseningar och i värsta fall till att försändelsen returneras. Du som kund är ansvarig för alla eventuella kostnader en sådan underlåtelse kan medföra.
Betalningsmetoder
 • För närvarande använder vi följande betalningsmetoder i butiken: Klarna, PayPal & WooPayments (Stripe)
* VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA FELSKRIVNINGAR OCH FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA OVANSTÅENDE VILLKOR UTAN FÖREGÅENDE AVISERING *
Uppdaterad: 2023-11-25